x
logo

Badania geologiczne na trasie linii Mikułowa-Świebodzice

03.12.2020

Badania geologiczne na trasie linii Mikułowa-Świebodzice

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. rozpoczynają badania geologiczne, które pozwolą określić najlepsze rozmieszczenie konstrukcji słupowych nowej linii 400 kV relacji Mikułowa – Świebodzice. Badania, w formie punktowych odwiertów, potwierdzą możliwości posadowienia słupa
w danej lokalizacji. Pomogą także dobrać odpowiedni typ i rodzaju fundamentu do miejscowych warunków gruntowo-wodnych. Ma to kluczowe znaczenie dla bezpiecznej eksploatacji instalacji.

Dobór typu stosowanych fundamentów będzie miał również wpływ na wielkość powierzchni, jaka na działce zostanie zajęta pod budowę słupa. To z kolei przełoży się na wysokość wynagrodzenia dla właściciela z tytułu ustanowienia służebności przesyłu dla linii.

Wykonawcą badań geologicznych jest Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów sp. z o.o. (ZWSE), wybrana w przetargu przez PSE S.A. Przedstawiciele ZWSE skontaktują się z każdym właścicielem nieruchomości, na terenie której zaplanowano posadowienie słupów, w celu uzgodnienia warunków, na jakich będzie możliwe wejściem na teren nieruchomości i przeprowadzenie odwiertów. Każdy z przedstawicieli ZWSE zobowiązany jest przedstawić stosowne pełnomocnictwo Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. do działań na rzecz przedmiotowej inwestycji oraz wyjaśnić wszelkie kwestie związane z realizacją badań. Odwierty na jednej nieruchomości potrwają ok. … godzin, a po ich przeprowadzeniu wykonawca przywróci teren do pierwotnego stanu.

Uzgodnienia z właścicielami nieruchomości dotyczące wykonania badań nie mają na celu jeszcze ustanowienia służebności przesyłu. Są one jednak niezbędne do późniejszego precyzyjnego oszacowania wysokości wynagrodzeń z tego tytułu. O rozpoczęciu procesu ustanawiania służebności wszyscy właściciele zostaną poinformowani odrębnym pismem.

 

W przypadku pytań lub ustalenia dogodnego dla Państwa terminu, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny.

Dane kontaktowe pełnomocnika PSE S.A.:

Robert Tęcza, tel. +48 696 054 177, e-mail: r.tecza@zwse.rzeszow.pl

Adres do korespondencji: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 35-105 Rzeszów.

INWESTYCJA W LICZBACH