x
logo

Daliśmy gminom MOC! Mieszkańcy korzystają już z projektów społecznych wspieranych przez PSE

03.02.2020

Daliśmy gminom MOC! Mieszkańcy korzystają już z projektów społecznych wspieranych przez PSE

 W siedemnastu gminach, w których prowadzimy działania inwestycyjne, zrealizowaliśmy osiemnaście inicjatyw społecznych. Wyłoniliśmy je w ramach I edycji konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Łączny budżet grantowy dla laureatów wyniósł ponad 300 tysięcy złotych!

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to nowa inicjatywa dobrosąsiedzka naszej firmy. Jej formuła jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu.

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy wszystkie lokalne podmioty, które mają realny wpływ na  jakość życia mieszkańców i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej. Wśród nich znalazły się urzędy gmin, ich jednostki budżetowe oraz lokalne organizacje pozarządowe działające w 17 gminach, w których prowadzimy projekt budowy linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice: Sulikowie, Siekierczynie, mieście Lubań, gminie Lubań, Nowogrodźcu, Lwówku Śląskim, Pielgrzymce, Platerówce, Gryfowie Śląskim, Wleniu, Świerzawie, Bolkowie, Paszowicach, Dobromierzu, Strzegomiu, Świebodzicach, Świdnicy. Uczestnicy konkursu mogli ubiegać się o 20 000 złotych dofinansowania dla swojego pomysłu. Do pierwszej edycji programu złożyli oni aż 62 wnioski!

Jury konkursowe nagrodziło łącznie 18 najciekawszych inicjatyw. W ich wyborze kierowaliśmy się m.in. długotrwałym wpływem projektów na otoczenie oraz współpracą i  zaangażowaniem mieszkańców jako wolontariuszy w realizację przyszłych działań. Wśród nagrodzonych pomysłów znalazły się m.in. budowa siłowni plenerowej, nowa pracowania chemiczno-fizyczna w szkole, nauka kodowania dla przedszkolaków, czy zajęcia z integracji sensorycznej dzieci.

W ramach pierwszej edycji konkursu zrealizowaliśmy następujące projekty:

Laureat

Projekt

Źródło

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Sulikowie

Uruchomienie gabinetu integracji sensorycznej
w Szkole Podstawowej

http://sulikow.pl/na-skroty/aktualnosci/a_1632,leczymy-przez-zabawe-rozpoczely-sie-zajecia-z-integracji-sensorycznej-w-szkole-podstawowej-w-sulikowie

Urząd Gminy
w Siekierczynie

Oczyszczenie zbiornika wodnego na terenach rekreacyjnych

http://www.siekierczyn.pl/art,565,pierwszy-etap-oczyszczania-akwenu-wodnego-w-siekierczynie-zakonczony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie

Zakup nowego sprzętu komputerowego

http://www.siekierczyn.pl/gmina/art,532,gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-siekierczynie-z-nowym-sprzetem-komputerowym-dzieki-wsparciu-pse

Gmina Miejska Lubań

Budowa wiaty
z wyposażeniem oraz siłowni plenerowej

http://luban.pl/artykul/115127/nowe-atrakcje-na-ul-dolnej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Lubaniu

Aktywizacja społeczna
i kulturalna seniorów
z gminy Lubań

http://gokisluban.pl/pl/693/58/c/zakonczenie-projektu–nie-licze-godzin-i-lat—-.html

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Gościszowie

Budowa wiaty rowerowej oraz montaż ławeczek przy szkole w Gościszowie

http://www.nowogrodziec.pl/index.php/wiadomosci/2470-szkola-w-gosciszowie-zyskala-nawa-wiate-rowerowa-i-laweczki

Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna
w Lwówku Śląskim 

Zakup sprzętu komputerowego oraz organizacja warsztatów komputerowych

https://lwowekslaski.pl/wiadomosci/160838/nowa-pracownia-w-bibliotece-w-lwOwku-SlAskim

Urząd Gminy
w Pielgrzymce

Uruchomienie sekcji tenisa stołowego w Pielgrzymce oraz zakup profesjonalnego sprzętu sportowego

https://www.pielgrzymka.biz/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=13&dzialy=13&akcja=artykul&artykul=383

Urząd Gminy
w Platerówce

Budowa placu zabaw
w Platerówce

http://www.gminaplaterowka.pl/art,282,nowy-plac-zabaw-w-gminie-platerowka

Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki (gm. Gryfów Śląski)

Zakup ławki solarnej, organizacja wydarzenia edukacyjnego oraz zakup wyposażenia multimedialnego

https://gryfow.pl/solarna-lawka-xxi-wieku-kolejna-atrakcja-dla-mieszkancow-proszowki/

Urząd Gminy we Wleniu

Remont sceny i zakup pieca do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bełczyna

https://wlen.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/165603/swietlica_w_belczynie_bedzie_jak_nowa

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
w Świerzawie

Uruchomienie pracowni ceramicznej i realizacja warsztatów tematycznych

http://swierzawa.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=5370&menu_id=0

Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego
w Bolkowie

Modernizacja szkolnej pracowni chemiczno – fizycznej

http://www.bolkow.pl/www/pl/start/1766-szkola-w-bolkowie-ma-nowoczesna-pracownie-fizyczno-chemiczna

Urząd Gminy
w Paszowicach

Wyznaczenie
i wyposażenie w małą infrastrukturę sieci ścieżek pieszych, pieszo-rowerowych w gminie

http://paszowice.pl/aktualnosc-1094-wzmocnij_swoje_otoczenie.html

Urząd Gminy  
w Dobromierzu

Zakup wyposażenia do placu zabaw w Kłaczynie

https://dobromierz.pl/2004/strony2/do_druku/aktualnosci/2019/10/044.htm

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
w Strzegomiu

Modernizacja świetlicy szkolnej

https://strzegom.pl/aktualnosci/n,86869,rozwinmy-skrzydla-wyjatkowe-zajecia-dla-uczniow-ze-strzegomia.html

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej
w Świebodzicach

Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem maty edukacyjnej, skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

https://www.youtube.com/watch?v=7F5O5tDon0A

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji
w Świdnicy

Uruchomienie stref aktywności sportowych w sołectwie Grodziszcze

http://www.gmina.swidnica.pl/content/view/5420/42/

INWESTYCJA W LICZBACH