x
logo

Rozpoczęcie robót budowlanych w Siekierczynie

03.07.2023

Rozpoczęcie robót budowlanych w Siekierczynie

Wraz z końcem czerwca Wykonawca wyłoniony w przetargu: konsorcjum firm Grinea Sp. z o. o. oraz PBE ELBUD Warszawa Sp. z o. o. rozpoczął budowę linii 400 kV Mikułowa-Świebodzice.

W pierwszej kolejności powstaną fundamenty kilkunastu stanowisk słupów w gminie Siekierczyn. Wykonawca uzgadnia warunki wejścia w teren z Właścicielami nieruchomości tak, aby szkody i straty w uprawach były jak najmniejsze. W przypadku ich powstania, szkoda będzie naprawiona lub wypłacone zostanie stosowne odszkodowanie.  Wykonawca spotkał się również z Wójtem Gminy Siekierczyn. W trakcie spotkania wymieniono cenne doświadczenia na temat realizacji inwestycji, omówiono harmonogram realizacji zadania oraz podjęto wstępne uzgodnienia w przedmiocie korzystania przez Wykonawcę z dróg gminnych.

W razie pytań lub wątpliwości Przedstawiciele Wykonawcy są do Państwa dyspozycji:

Łukasz Gębarowski

Kierownik Budowy

tel. +48 724 550 463 

Tomasz Młynarczyk

tel. +48 509 188 845

INWESTYCJA W LICZBACH