x
logo

Spotkanie informacyjne z Radą Gminy Pielgrzymka

24.01.2019

Spotkanie informacyjne z Radą Gminy Pielgrzymka

W dniu 24.01.2019 r. odbyło się spotkanie z Radą Gminy Pielgrzymka. Podczas spotkania przedstawiciele Inwestora zaprezentowali koncepcję przebiegu trasy linii oraz założenia inwestycji. Rozmawiano również na temat spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami oraz pozostałymi interesariuszami, które zostaną zorganizowane w II kwartale 2019 r.

INWESTYCJA W LICZBACH